מחקר שנערך לאחרונה מצא כי מימון הלוואת דירה אינו תמיד קל, במיוחד בעיצומו של משבר פיננסי או מיתון.

הסוג הנפוץ ביותר של משכנתא לבית נקרא הלוואות קונפורמיות ומגובה על ידי פאני מיי ופרדי מק (ראה להלן)

במצב זה, המלווה המקורי מכונה המלווה המשכנתא, ואז אורז את ההלוואה ומוכר אותה למשקיעים. בדרך כלל, המלווה ינפיק את המשכנתא הראשונית הראשונה ואז יאפשר משכנתא שנייה, המכונה הלוואת דירה. שוק ה- RMBS מייצג כשליש מסך שוק המשכנתאות האמריקני, כך על פי בנק הפדרל ריזרב מניו יורק.

הסדר מסוג זה ידוע כמשכנתא מגובה השקעה ולעתים קרובות

הוא קשור לתוכניות בהן נעשה שימוש, כגון פוליסות הנפקה בהן משתמשים חברות השקעות פרטיות, קרנות גידור ומוסדות פיננסיים אחרים. לעתים קרובות הם קשורים זה לזה, מכיוון שהם חלק מתיק ההשקעות של חברת השקעות פרטית.
למידע נוסף על משכנתא למגורים יש לבדוק כאן: contact.org.il

הוא משמש בדרך כלל להבחנה בין הלוואות לבית למשכנתאות מסחריות המשמשות למימון נדל"ן למטרות עסקיות. ניתן לתאר משכנתא גם כתמורה בצורה של ביטחונות בגין ההלוואה שהעניק הלווה. מכיוון שרוב המשכנתאות הן תנאי להלוואה חדשה של כסף, המילה "משכנתא" הופכת ללהיט של הלוואה המגובה בנכס כזה. משכנתאות נוצרות כאשר משועבדות ריבית וזכויות קניין כבטוחה או בטוחה להלוואות. אז, ממש כמו משכנתא, מדובר בנטל או בהגבלה על זכויות הקניין, אך היא מתרחשת בצורה אחרת.

משכנתא הינה הלוואה בה משתמש הלווה לרכישת או תחזוקת בית או צורת נכס אחרת שהלווה מוסכם ומשולם עליו

הלוואת משכנתא, או פשוט משכנתא, היא כל הלוואה המשמשת את רוכש הנכס לצורך גיוס כספים לרכישת הנכס או על ידי בעל בית קיים לכל מטרה המגייסת כספים להשגת שעבוד על הנכס שישמשכן.

למשכנתאות רבות יש שיעור קבוע

מה שאומר שגם אם שיעורי העלייה או הירידה בעתיד הם לא ישתנו. לעיתים קרובות נעשה שימוש גם בשילוב של משכנתאות בריבית קבועה ומשתנה, עם משכנתא לזמן קבוע ושיעור משתנה בסוף התקופה. אם למשכנתא – המשכנתא בלבד – אין ריבית קבועה, הריבית נותרה זהה למשך כל תקופת המשכנתא ההיא ונמשכת בשיעור קבוע זה למשך כל התקופה.

לדוגמא, משכנתא רגילה יכולה להיחשב כמשכנתא "ברירת מחדל" אם יותר משליש מההכנסה הגולמית שלך נמצאת בחובות משכנתא.

במקום זאת, למשכנתא בריבית משתנה (ARM) יש שיעורי ריבית המשתנים לאורך כל תקופת ההלוואה בהתאם למה שהשיעור עושה. במקום להיות קבוע לתקופת ההלוואה שלך, הריבית תישאר קבועה בשנה הראשונה לתקופה.

שים לב גם שאם אתה משלם פחות מ -20% מקדמה על המשכנתא שלך

המלווה שלך עשוי לדרוש ממך לקחת ביטוח משכנתא פרטי (PMI), שייגבה עלויות חודשיות נוספות. ביטוח משכנתא הוא ביטוח שנועד להגן על הלווה (המלווה) מפני ברירת מחדל הן על ידי הלווה והן על ידי הלווה. בחלק מהמקרים ניתן לוותר עליו אם המלווה מודיע ללווה שהנכס עולה בערכו או שההלוואה הוחזרה, שילוב שדוחף אותה לפחות מ- 80%.

במובנים מסוימים

סביר להניח כי הלוואה זו אינה שונה מכל סוג אחר של הלוואה; לדוגמא, אם הקונה מחדל בשיעור המשכנתא, הוא יעבוד לביתו לבנק או מלווה אחר הזכאי לנכס. המלווה או משרת המשכנתא רשאים להקים חשבון נאמנות לתשלום הוצאות מסוימות אחרות ולתשלום קרן וריבית ששולמו על ההלוואה. בנסיבות מסוימות, מלווה יכול לעקל נכסים, להחזיר אותם או לתפוס אותו, ובמקרה של עיקול הוא יכול לפנות את דיירי הבית. עבור הלוואת משכנתא, חיוני שהמלווה יפקח את הנכס ובנסיבות מסוימות יחזיק בבעלותו מחדש וימכור אותו, תוך שימוש בכספי המכירה לתשלום חוב המשכנתא.

צרכנים שקיבלו הלוואות משכנתא פדרליות יכולים להגיש בקשה להקלה בצורה של הקלות

בין היתר, חוק ה- CARES מאפשר לצרכנים עם הלוואה ממשלתית עם ריבית של יותר מ -5% להשיג הקלה של עד 180 יום, הניתנת להארכה ב -180 חודשים נוספים על פי בקשה או להארכה ב -180 שנה נוספות. אם מבקשים.

ייתכן שהלוואות משכנתא מסוימות לא יופחתו או ידרשו ריבית שלילית על יתרת ההלוואה או אפילו הפחתה שלילית

חוק ה- CARES מחייב כי משרת משכנתא בחסות ממשלתית לנכסים ריקים או נטושים, אינו רשאי ליזום, להתקדם או לבצע עיקול למשך 60 יום החל מה- 18 במרץ 2020. עם זאת, אם נוצרים תנאים מסוימים, המלווה רשאי לסגור את המשכנתא המשועבדת נכס בכל עת בתקופה זו.